RETENCJA WODNA
NIEDZIELA 12.00 - 13.30
NIEDZIELA 13.30 - 15.00


12.00-13.3013.30-15.00Rusz głową i zatrzymaj wodę! – Warsztaty kierowane do dzieci i młodzieży.
Minimalny wiek uczestników: 10 lat

Uczestnicy zapoznają się z problematyką retencji wody w różnych warunkach. Przeprowadzą eksperyment pozwalający porównać zdolność retencyjną różnych rodzajów podłoża, występujących w lasach, na polach i w terenie zurbanizowanym.

Na warsztat zapraszamy uczniów od klasy IV w górę, bez ograniczenia wieku, najlepiej w parach. Maksymalna liczebność – 4 pary. Każda para uczestników może (nie musi) przynieść ze sobą podłoże, którego zdolność retencyjną będzie badać podczas warsztatu. Podłoża, dobrze ubitego, trzeba przynieść co najmniej jeden litr. Podłoże powinno być „naturalne” – możliwe do wykorzystania (po warsztacie), np. do pojemnika „Bio” a woda po przesączeniu przez podłoże do podlania roślin.

Ilość uczestników: 8 (4 pary)