Bajki, baśnie o lesie właśnie...

Zapraszamy do udziału w konkursie aktorskim pt. „Bajki, baśnie, o lesie właśnie”, organizowanym podczas XII Święta Rydza w Wysowej-Zdroju (29.09.2019, godz. 14.30)

Inspiracją jest myśl wiodąca tegorocznej edycji wspomnianego wydarzenia, czyli „Las w kuchni, kuchnia w lesie”.

REGULAMIN

KONKURS NA STYLIZACJĘ I PREZENTACJĘ UTWORU LITERACKIEGO

1. Do konkursu zapraszamy chętnych do przebrania się i do przeczytania lub zaprezentowania w innej formie, np. zaśpiewania, zarecytowania dowolnego utworu lub jego fragmentu (bajki, baśni, klechdy, piosenki, wiersza), odnoszącego się do motywu lasu i leśnej przyrody.
2. Udział w konkursie mogą wziąć zarówno dzieci, jak i dorośli, indywidualnie bądź w grupach (maksymalnie do 4 osób).
3. Konkursowa prezentacja jest ograniczona czasowo do maksymalnie 5 minut.
4. Komisja Konkursowa oceniać będzie łącznie prezentację utworu, jak i przebranie.
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
6. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody.
7. Konkurs odbędzie się w niedzielę 29 września 2019 r. przed Starym Domem Zdrojowym.
8. Zgłoszenia przyjmowane będą mailowo na adres swietorydza@gmail.com.
9. Zgłoszenia przyjmowane będą do środy, 25 września 2019 r., do godz. 18.00.
10. Wzór Karty Zgłoszeniowej stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
11. Organizatorem konkursu jest Stary Dom Zdrojowy w Wysowej-Zdroju, Lasy Państwowe, Stowarzyszenie Na Grzyby.
12. Organizator wyłoni trzyosobową Komisję Konkursową.
13. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru prezentacji, które wezmą udział w Konkursie. Ilość przyjmowanych zgłoszeń jest ograniczona.
14. Organizator udzieli informacji o zakwalifikowaniu do konkursu w ciągu 48 godzin od dokonania zgłoszenia na adres poczty elektronicznej wskazany przez zgłaszającego.
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY! PRZEBIERZ SIĘ I OPOWIEDZ NAM!