ŚWIECZNIK Z LASU
WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY 15+ I DOROSŁYCHWarsztaty poprowadzi Darek Onyszko

Liczba miejsc: 8

Wiek uczestników: od 15 lat